Svaki čovek želi da bude srećan, ostvaren i ispunjen. To je bazična potreba svih živih bića na planeti. Načini su razni, a svako ima svoju definiciju sreće i svako je traži. Svedoci smo jednog novog talasa – new age učenja, gde se propagira pozitivno razmišljanje, mantranje, afirmisanje…  Takav obrazac ponašanja uvodi u zonu jačanja jednog polariteta na uštrb drugog. Međutim na taj način se, pre ili kasnije, taj drugi polaritet vrati kao bumerang i ubrzo se nađete u poziciji iz koje ste krenuli. Jer – ako forsirate sreću, stiže vas tuga, ako forsirate hrabrost, stiže vas strah, ako forsirate moć, stiže vas nemoć itd.

Veoma je bitno shvatiti da u svetu polariteta morate da prihvatite obe strane života kako bi ste živeli u miru.

Biti srećan znači biti opušten, biti u harmoniji.

A jeste li zaista srećni dok hrabrost, moć, lepotu forsirate i da li su afirmacije dovoljne da se sa površine sklizne u dubinu gde je uvek početak i uzrok svega što vam se događa?

Sve što forsirate ili silite troši vašu životnu energiju, a to nije dobro jer ćete se pre ili kasnije umoriti.

Zato je veoma bitno da što jeste istina i prihvatite kao istinu, a to je: sve što vam se dešava nije ni lepo ni ružno. Sve što vam se dešava jeste jednostavno tako.

Vi ste ti koji percipirate ljude, događaje, stvari kao pozitivne ili negativne. I vezujete se za svoju ličnu percepciju.

Da biste ostvarili stanje sreće, potrebno je da se ne vezujete ni za jedan od polariteta, da prihvatite obe strane života i budete opušteni.

Samo takva pozicija uvodi u zonu energije, u ovde sada, u zonu mira i radosti.

Izvor: umetnikzivota.com

Jelena Stegnjaić

Više o Jeleni možete videti na sledećem linku:
https://centarzalicnirazvoj.com/clan/jelena-stegnjaic/