U organizaciji Centra za lični razvoj i savetovanje Kesejić i Instituta za bihejvioralnu forenziku, 19. i 20.01. je održana obuka na temu Psihologija laganja i bihejvioralna analiza komunikacije, u prostorijama Centra, Kireška 29a u Subotici.
Predavači su bili dr. sc Boris Đurović, kriminalistički psiholog i poligrafski ispitivač, predsednik Instituta za bihejvioralnu forenziku i dugogodišnji poligrafski ispitivač MUP R. Srbije, Policijska uprava Novi Sad i Mirko Zorić Master HRM, TA Praktičar, potpredsednik Instituta za bihejvioralnu forenziku i vlasnik

centra za edukaciju i konsalting „Seferini“ d.o.o.

Učesnici su imali priliku da u dva sedmočasovna interaktivna predavanja savladaju PL1 BASIC nivo treninga, koji obuhvata alate bihejvioralnog dekodiranja i pouzdanost neverbalnih signala, osnove facijalne ekspresije emocija i analize primera iz prakse, detekciju laži i obmane kroz različite alate, upoznaju se sa vrstama i elementima laži, faktorima koji utiču na obmanjujuće ponašanje, psihopatijom laganja i analizom primera iz prethodne poligrafske prakse.
Ova dva eminentna predavača su prenela deo svog ogromnog znanja i iskustva na učesnike obuke, koji su bili više nego zadovoljni stečenim znanjem kroz ova dva dana.
 
Kako je bilo na obuci pogledajte na fotografijama ispod: