Naplata potraživanja od klijenata

U svakom poslu gde se radi prodaja robe i usluga, posebno ukoliko se radi sa većim brojem klijenata ili fakture glase na veći iznos postoji problem naplate. Čak i ukoliko je obim posla manji, do ovakvih situacija neminovno dolazi.

Ukoliko želite da svoja potraživanja svedete na najmanju moguću meru, pratite uputstva iz ovog teksta.

Obezbedite svu potrebnu dokumentaciju

Kao preduslov za mirno poslovanje sa klijentom ne odustajte od toga da Vam klijent dostavi sve što je potrebno pre pružanja usluge. Ovim ćete sebe zaštiti od mogućnosti da ne možete da naplatite dug ukoliko dođe do sudskog spora. Ali, hajde da vidimo kako na najbolji način sprečiti da do ovoga dođe.

Komunikacija prilikom naplate

Nastojite da budete asertivni u razgovoru. Nemojte koristiti fraze tipa “morate platiti odmah” ili “predaćemo Vas na sud”. Ovo stvara averziju kod sagovornika, naročito u današnje vreme. Pokušajte da mu objasnite kako je u njegovom interesu da se saradnja nastavi i da ne biste voleli da trenutna situacija utiče na poslovanje obe firme. Ovo nikako ne znači da treba da budete popustljivi, ali ne ni preagresivni.

Objasnite klijentu zašto je bitno da plati

Osim obostrane koristi za dalje poslovanje, možete mu naglasiti da i Vi imate troškove poslovanja koje morate da izmirite. Nikako na način da on pomisli da opstanak Vaše firme zavisi od njegove uplate, već tako da on stekne utisak da ipak posluje sa stabilnim partnerom. Ovo nije lako, ali se kroz praksu da savladati.

Da li fraza “mušterija je uvek u pravu” ovde važi?

Ne. Ukoliko je argumentacija na Vašoj strani, ne odustajte od toga da mu to stavite do znanja. Ne dozvolite da Vas emocije preplave i da to klijent oseti u komunikaciji, staloženo mu objasnite zašto ste u pravu. Budite uporni, bez obzira na to što druga strana često neosnovano tvrdi suprotno.

Sudski spor

Kada ste pokušali sve gore navedeno i ništa ne urodi plodom, ovo je krajnji i nažalost jedini način naplate. Obavezno pažljivo čuvajte svu originalnu prikupljenu dokumentaciju i ne dozvolite sebi da nepotrebno ulazite u sudske troškove a pritom ostanete i bez sredstava koje potražujete.

Dejan Cavnić

Više o Dejanu pogledajte na sledećem linku: https://centarzalicnirazvoj.com/clan/dejan-cavnic