Na prvi pogled ovo deluje kao tekst koji je namenjen isključivo poslodavcima. Međutim, namera je da se i zaposlenima ukaže na to šta da očekuju danas kada ovo postaje goruće pitanje u našim kompanijama.

Motivacija za rad

Kada spominjemo motivaciju, većina prvo pomisli na finansijski aspekt. Ali, da li je to zapravo tako? Sagledajmo argumentovano: koliko god visoka primanja imate na svom radnom mestu, sva je prilika da ćete za isti posao biti još bolje plaćeni u nekoj od razvijenih zemalja na zapadu ili severu našeg kontinenta (ukoliko ne želite da idete van okvira Evrope, što takođe imate kao mogućnost). Zato, i poslodavci i zaposleni treba da obrate pažnju na još neke, možemo reći jednako bitne aspekte motivacionog procesa. Navešćemo ih u okviru zasebnih poglavlja.

Nezavisnost i fleksibilnost u radu

Zaposleni mora znati šta je ono što se od njega očekuje, ali s obzirom na to da ovde govorimo o visokokvalitetnoj (i verovatno isto toliko obrazovanoj) radnoj snazi, način na koji će svoj posao obaviti treba prepustiti izvršiocu lično u najvećoj mogućoj meri. Ograničavanje slobode i nepoverenje je i ovde, kao i u drugim sferama života, ono što ljude generalno najviše odbija. Neki od dobrih načina za motivaciju na ovom polju su i odabir radnog vremena (tzv. klizno radno vreme), kao i mogućnost potpunog ili delimičnog rada od kuće ukoliko zaposleni ima za to potrebu. Ovo je prvenstveno bitno ukoliko porodična situacija zahteva tako nešto.

 

 

Odnosi u radnom kolektivu

Poslodavac svakako ne može znati sve što se dešava između zaposlenih, ali apsolutno mora odreagovati adekvatno na svako nekorektno ponašanje za koje ima saznanje. Takođe, i njegova postavka prema podređenima mora biti korektna. Dužnost zaposlenog je da takođe neguje dobre međuljudske odnose, bez obzira na neke lične probleme koji se pojave. Mora se znati gde se koji problem rešava i niko nije dužan da ispašta zbog nekih naših frustracija.

Dodatni benefiti

Kako u okviru radnih prostorija, tako i van njih, zaposleni moraju osetiti svoju važnost za kompaniju i ovo prevazilazi čist finansijski aspekt tih benefita. Organizovan prostor za odmor sa raznim sadržajima u okviru prostorija kompanije, obezbeđivanje mogućnosti prisustvovanja raznim kulturnim i sportskim dešavanjima, rekreativne aktivnosti ili team building druženja samo su neki od primera.

Poslodavci – razmislite šta biste dodatno mogli da uradite da dobijete najbolji odnos ulaganja u svoje zaposlene i njihovih rezultata. Zaposleni – pokušajte da izdejstvujete za sebe što je više moguće i razmislite dobro o tome da li ono što možete dobiti zadovoljava vas, prvenstveno kao osobu.

 

Dejan Cavnić

Više o Dejanu pogledajte na sledećem linku: https://centarzalicnirazvoj.com/clan/dejan-cavnic