Edukacija Centra za lični razvoj i savetovanje Kesejić

Centar za lični razvoj ima za cilj da svojim članovima i prijateljima omogući brojne edukacione programe iz različitih oblasti poslovanja, u cilju ličnog i poslovnog napredka sticanja ličnih i poslovnih veština, u cilju napretka na ličnom i poslovnom polju, kako bismo stvorili pozitivnu i produktivnu poslovnu sredinu u kojoj će naši članovi imati sve potrebne veštine i znanja za kvalitetan nastup na domaćem i stranom tržištu. Kroz naše edukativne aktivnosti pomažemo pojedincima i kompanijama, obrazovnim ustanovama u postizanju boljih rezultata, za dobrobit svojih zaposlenih i društva u celini.

Radionice

Naše radionice nude detaljne obuke na teme ličnog i poslovnog razvoja. Bez obzira da li tek razmišljate o načinima da napravite promene u vašem životu ili to već činite, a možda nailazite na izazove na vašem ličnom i profesionalnom planu zato smo mi tu da vas podržimo, pomognemo, usmerimo, na našim radionicama ćete naći odgovore koji će vam pomoći. Radionice se održavaju u prostorijama Centra, u drugim gradovima gde radionice držimo u organizaciji sa našim članovima a pojedine radionice se odvijaju online i u vidu webinara, kao i live Fb uključenja.
Gradovi u kojima se radionice organizuju su: Subotici, Novi Sad, Beograd kao i u drugim gradovima van granica naše zemlje.

Članovi Centra za lični razvoj i savetovanje Kesejić imaju povlašćenu cenu radionica, dok su pojedine radionice za članove potpuno besplatne.

Kursevi

Centar za lični razvoj svojim članovima, kao i široj javnosti, nudi veći broj kurseva iz oblasti ličnih i poslovnih veština. Kurseve drže naši članovi, a ponekada i spoljni saradnici, koji su eksperti u svojim oblastima rada i edukacije. Cilj kurseva je da se članovi Centra što bolje pripreme i obuče za nastup na poslovnom tržištu, kao i da unaprede lične, razvojne interpersonalne veštine samospoznaje kroz razvoj samopoštovanja, sammomtivacije, emocionalne i solcijalne inteligencije kao i komunikacionih veština i postanu eksperti u oblastima svog života i rada.

Članovi Centra za lični razvoj i savetovanje Kesejić imaju povlašćenu cenu kurseva, dok su pojedini kursevi za članove potpuno besplatni.

Online kursevi

Online kursevi su sve prisutniji vid učenja, takozvano učenje na daljinu, te počinju zauzimati ravnopravni udeo u modernoj edukaciji. Kako bismo bili u skladu sa vremenom i zahtevima članova, mnoge uživo kurseve pretvaramo u adekvatne online kurseve, koji omogućuju svakom polazniku da kurs prati onim tempom i brzinom koji mu najbolje odgovara, u ambijentu kakav mu odgovara, uz mogućnost neograničenog ponavljanja celokupnih kurseva, ili samo odabranih delova pojedinačnih kurseva.

Jednom kupljen online kurs, polaznicima stoji na raspolaganju neograničeno vremena, sem u slučaju specijalnih vremenski ograničenih kurseva, gde je to jasno i naznačeno.

Seminari

Na našim razvojnim seminarima omogućujemo aktuelna predavanja na teme ličnog i poslovnog razvoja. Ličnim razvojemo pokrećete  i unapređujemo kvalitet poslovanja i poslovni napredak. Poslovnim seminarima omogućujemo aktuelno i pravovremeno informisanje o temama od interesa za fizička lica koja tek žele da pokrenu sopstveni posao, izgrade sebe u prave lidere samopuzdane, harizmmatične i vredne poštovanja i delovanja kao i  nove preduzetnike, kao i etablirana preduzeća. Seminare drže naši članovi, koji su stručnjaci u svojim oblastima, koji su svoja znanja sticali u praksi i raspolažu sa najnovijim i primenjivim informacijama. Mnogi seminari se održavaju online u vidu webinara.

Seminari se održavaju u više gradova i obično su besplatni za sve polaznike, bez obzira da li su članovi Centra za lični razvoj i savetovanje Kesejić ili naši prijatelji.

Webinari

Webinari su odličan alat za sticanje novih znanja i veština u potpunom komforu vašeg doma, gde imate mogućnost interaktivnog praćenja predavanja, uz postavljanje pitanja i razgovor sa predavačima. Webinari se održavaju relativno često i u ustaljenim terminima. Predavači su eminentni stručnjaci u svojim oblastima, kao i članovi Centra za lični razvoj  koji na taj način mogu predstaviti sebe i svoje poslovanje širem audiorijumu.

Većina webinara su besplatni za polaznike, članovi Centra za lični razvoj i savetovanje Kesejić imaju uobičajeni popust kod plaćenih webinara.

Raspored edukacija

Vreme i mesto narednih edukacija možete pogledati na stranici Kalendar aktivnosti.
Ukoliko želite da Centar za lični razvoj organizuje edukacije u vašem gradu, slobodno nas kontaktirajte na office@centarzalicnirazvoj.com sa Vašim predlogom.