Project Description

Dr Mona Maličević

Dr Mona Maličević
Dr Mona Maličević

Mona Maličević je doktor medicine i budući akademski specijalista histologije. Sa 13 godina uspešno je prebrodila kancer desnog oka, što ju je podstaklo da holistički pristupi čoveku i bolesti. Po završetku osnovnih akademskih studija na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a u želji da promeni dosadašnji pristup pacijentima i zdravstvenim problemima, Monina misija je da spoji konvencionalnu sa integrativnom medicinom. Smatra da duhovno, psiho-emotivno i fizičko zdravlje treba da budu primarni čovekov cilj, kao i da svaki nedostatak, problem ili bolest treba posmatrati višedimenzionalno i na isti način ih treba tretirati.