Oblasti koje Centar pokriva svojim edukativnim programom su lični razvoj. Uz to, rade se edukacije i u drugim usko stručnim oblastima i veštinama, u zavisnosti od potreba članova udruženja.