Svako pravno lice može svojim aktivnostima da uđe u jednu od četiri navedene kategorije, gde u svakoj važe posebne okolnosti i obostrani interesi. Saradnik Centra je kategorija najviše rezervisana za fizička ili pravna lica koja žele da budu organizatori i domaćini aktivnosti Centra, kao i predavači i treneri u Centar za lični razvoj i savetovanje Kesejić.