Uspešni

Ko su uspešni? Šta znači uspeh? Kako do uspeha? Grananju pitanja nema kraja. Ali, na samom startu, nameće se prva greška. Put do uspeha vodi i kroz greške, zar ne? Prva greška je postaviti pitanje na način na koji je postavljeno ovde. Nije važno KO su uspešni već šta su učinili da to postanu. Za tebe uspešan može biti Bil Gejts, za nju osećaj da izgleda privlačno i dobro, za njega da je zaista glava kuće u koju donosi novac i gde on donosi odluke. Osećaj uspešnosti je relativan i ličan. Svakako da je među primarnim stvarima koje doprinose samopouzdanju. Može i drugačije: može da se kaže da je samopouzdanje jedan od uslova uspeha. Jedan od uslova svakako se nalazi i u odgovoru na pitanje: šta bi trebalo da bude moj cilj da bih se osećao uspešnim, da bih radio na uspešnosti i zaista postao uspešan.

Šta značui uspeh? Početni korak ka ovom odgovoru je odmeravanje sopstvenih snaga i slabosti na putu do uspeha. Pitanje koje proizilazi iz ovoga jeste šta hoću, želim, tačnije – šta je to što priznajem kao svoj uspeh. I da, naravno, da li se možda uspeha plašim. Ima i toga u svetu onih koji tragaju za uspehom.

Kako do uspeha? Loše sročeno pitanje. Odgovor mogu da daju oni koji su kompetentni u sferi psihologije uspeha. Cilj ovog kratkog prikaza nisu odgovori već pitanja koja u tekstu nisu spomenuta, a moguće je da će se nametnuti. Svako ima svoja pitanja. Svako ima i svoje odgovore. Da li ima generalnih odgovora? Ne znam, samo pitam. Ipak, postoji nešto što ne spada ni u sferu odgovora, ni u oblast pitanja, što je tek puka konstatacija. Ili dobronamerno podsećanje. A nalazi se u jednoj krajnje jednostavnoj rečenici: izbegavajte one koji će vam za vaš uloženi rad platiti dolar da bi vam pokazali kako su zaradili milion.

Tanja Taubner