Često se čuje: „Budi sada i ovde“; „Svi odgovori dolaze kada si sada i ovde“; „Samo u sada i ovde možeš da kreiraš i biraš“… I sve je to tačno. Ali šta to stvarno jeste? Šta to iskustveno znači? To što se često čuje jesu odgovori ali oni su dati, zvuče i jesu definicije jer ih nisi, ako nisi, iskusio dublje od nivoa misli.

Većina ljudi počinje pitanjem: “Šta znači sada i ovde?“ Međutim, KAKO se dolazi do sada i ovde da bi se iskustveno znalo šta je to, može da bude odgovor na to pitanje. Odgovor je u KAKO, na koji način, čime.

  • Prihvatanjem da stvari mogu da izgledaju i budu sasvim drugačije – davanjem šanse novim uverenjima;
  • Osvešćivanjem činjenice da su sve tvoje emocije naseljene u tvom telu, koži, organima, i da se prenose na odnose i ceo tvoj život;
  • Takođe prihvatanjem činjenice da se do prvih promena dolazi čišćenjem toksičnih osećanja. Kroz otklanjanje negativnih naboja oslobađaju se mesta za nova uverenja koja na nov način kreiraju tvoj život i tebe;
  • Zatim, dalje na pitanje KAKO: prihvatanjem činjenice da je tvoja lična percepcija promenljiva, kao i odnos prema ljudima, sebi i stvarima ALI kroz dubinski rad, ne kroz usvojen šablon razmišljanja.
  • Korak Usudi se, kao priznanje da uverenja i emocije dolaze od programa. Većina programa na Usudi se reaguje crvenim svetlom. Dakle: prihvatanjem činjenice da je programe moguće deinstalirati i instalirati nove.
  • Osvešćivanjem činjenice da je u P.E.A.T. metodi svaki čovek polazna osnova za sebe.
  • Sledeće važno mesto, na pitanje KAKO doći do stanja sada i ovdejeste prihvatanje znanja i učenja kao novog oblika rasta.
  • Zatim uvežbavanjem usredsređenosti kroz koju u sada ne prodire ništa drugo osim onoga što je ovde. To je jedan od vidova harmonizacije i mira.
  • Prihvatanjem istine da si otisak univerzuma, odnosno svemir u malom.
  • Osvešćivanjem istine da se transformacijama „iščašenih“ delova tebe uspostavlja nov doživljaj svega jer se javlja JASNOST.

Tvoj zadatak je da otkriješ svoj svet, i da onda daš celo srce za njega

Buda

Izvor: umetnikzivota.com

Jelena Stegnjaić

Više o Jeleni možete videti na sledećem linku:
https://centarzalicnirazvoj.com/clan/jelena-stegnjaic/