Po drugi put održana je obuka za procesora Dubokog P.E.A.T. – a, 15.12. i  16.12. u prostorijama Centra za lični razvoj i savetovanje Kesejić.
Voditelj obuke bila je, kao i prethodnog puta, Jelena Stegnjaić, sertifikovani trener za obuke Dubokog P.E.A.T. – a, i član i edukator u okviru Centra.
Protekla je u izuzetnoj atmosferi, uz mnogo kvalitetno prenešenog znanja, tehnika i praktično primenjivih alata. Polaznici su bili veoma zadovoljni onim što su dobili i aktivno učestvovali u procesu.

Duboki P.E.A.T. je kompleksna tehnika koja se bazira na polarnosti materijalnog sveta. Sreća isčezava iz naše svesti kada smo nesvesno srećni i obrnuto. Niko od nas nije u mogućnosti da ima potpun doživljaj sveta, ali metodama spiritualne tehnologije može tome da se približi.

Kako je to izgledalo, pogledajte na fotografijama ispod: