Marketing i promocija – radionica održana u petak 05.05.2017.

Ekonomska struka nam jasno kaže da moramo voditi računa o takozvanim 4P marketing miksa i to: Proizvod (Product), Cena (Price), Mesto (Place) i Promocija (Promotion). Žvimo u svetu koji se izuzetno brzo menja, naročito u domenu promocije odnosno marketinga, te ako ne pratimo savremene tendencije, vrlo lako ispadamo iz poslovne utakmice. Naučimo kako se koriste moderni alati, koji zaista donose rezultat za novac koji se ulaže.

Pogledajte kako je to izgledalo: