Sistemske konstelacije su metoda koju je u današnjem obliku razvio njemački psihoterapeut i filozof Bert Hellinger. Hellinger je jedan od najprovokativniji psihoterapeuta, autor niza knjiga iz područja psihoterapije. U svom radu donosi životno iskustvo i mudrost dugogodišnjeg djelovanja u svojstvu svećenika i misionara u Južnoafričkoj republici, edukatora, psihoanalitičara, školovanog terapeuta u grupnoj i obiteljskoj terapiji.

Konstelacije u svijetu kao i kod nas dobivaju sve više priznanja kao zapanjujuće djelotvorna tehnika jer iznose na vidjelo koliko je pojedinac određen odnosima s drugima, te donose rješenja u slučajevima, koji se čine nerješivim. Kroz nju uviđaju se duboke veze i odanosti u obitelji ali i zajednici općenito.

Metoda konstelacija koristi se ne samo u osobnim, obiteljskim, ljubavnim odnosima, već i u poslovnom svijetu koji ih je prepoznao kao veliku uporabnu vrijednost u konkretnom i djelotvornom rješavanju poslovnih problema, strukturnih, financijskih i međuljudskih. Kroz konstelacije voditelj usmjerava (navigira) cjelokupni sustav prema rješenju, a ne prema zapetljaju/problemu te dobiva trenutni uvid kako posložiti cjelokupno poslovanje kako bi došlo do poboljšanja ovdje i sada.

Na ovaj način svaki klijent dobiva savjete ,planovi rasta i rješenja problema, koji su “skrojeni po njegovoj/njezinoj mjeri” a u cilju povećanja prihoda, ubrzavanje u usmjeravanje karijere,  povećanje rasta poslovanja i inih rješenja.

Kroz dobro razriješene zapetljaje, pomaci koje konstelacijski rad donosi vidjet će se kroz dobrobit koja se reflektira ne samo na poslovanje, nego i na sve zaposlenike, ali i poslovne partnere.

Obiteljske konstelacije počivaju na temelju da svi pojedinci pripadaju obiteljskom sustavu (obitelji) koji želimo održati ili unaprijediti kvalitetu odnosa koji se dovodi u neravnotežu zbog različitih utjecaja kao što su bolesti, nepovjerenja, prevare, smrt i mnogi drugi događaji koji neposredno i posredno djeluju na članove obitelji. Najčešće obiteljske traume ili tajne nisu nestale i djeluju na sve članove obitelji bez obzira na to znaju li za njih ili ne. Ova tehnika(metoda) ne negira druge tehnike nego ih nadopunjava u cilju cjelovitijeg istraživanja i pronalaženja/davanja odgovora.

Svaki konstelacijski rad je, kao i svaka obitelj, prijateljstvo, tvrtka, posve drukčiji te je nepredvidivo što će se dogoditi te što će se pojaviti među članovima obitelji tj. unutar nekog odnosa. Iskusni voditelji konstelacijskog procesa pomoć će objasniti ili razriješiti zaplete.

Osnovni način izvedbe konstelacijskog rada je grupni, u kojem sudionici sjede u krugu. Osoba koja ima svoju temu/zapetljaj/problem/pitanje (on/ona čija se tema postavlja – konstelacija) te ju želi riješiti, objašnjava svoju situaciju (svoju točku gledišta) voditelju konstelacije i ostalim sudionicima grupe.

Kada je iz definirana tema konstelacije slijedeći korak je da se odaberu osobe koje će se naći u konstelacijskom polju i koje će dati uvide koji vode rješenju zapetljaja s kojom je klijent došao. Nakon toga, klijent čija se konstelacija radi, među sudionicima radionice odabire predstavnike za sebe i druge članove svoje obitelji. Sudionici u principu nemaju znanja o situaciji koja se rješava, što je važno jer ne mogu svjesno utjecati na ishod konstelacije.

Tako izabrane predstavnike članova obitelji ili tvrtke, jednog po jednog, klijent pažljivo razmješta u prostoriji jednog prema drugom, na mjesta za koja osjeća da su za njih ona prava. Nakon toga klijent sjeda natrag na svoje mjesto i prati daljnji tok rada.

Ines Lazarević Rukavina

Više o Ines možete pogledati na sledećem linku: https://centarzalicnirazvoj.com/clan/ines-lazarevic-rukavina/