U svetu polariteta, kakav je svet treće dimenzije, među glavnim polaritetma su muški i ženski princip. I uvek se, dva potpuno u svemu različita pola, prirodno magnetski privlače. Kroz igru hormona i prirode, kojoj je cilj produžetak vrste, poigralo se i kolektvno nesvesno kroz svoje simbole i arhetipove.

Naime u svakoj ženi, po Jungu, postoji (animus) muški princip, koji ona nesvesno gradi po uzoru na oca. A u svakom muškarcu postoji (anima) ženski princip, koju muškarčeva podsvest gradi po uzoru na majku.

S obzirom da nesvesno komunicira, nije slučajno da u životu u emotivnim odnosima biramo partnere po uzoru na roditelje. Možemo imati na svesnom nivou svoj tip savršenog muškarca ili žene, ali retko ili nikad se nećemo i zaljubiti u takvu osobu.

Ljubav će se roditi prema onoj osobi koja je kompatibilna sa našom dubinskom podsvesnom strukturom.

U podsvesnoj strukturi se nalazi i naša senka (mračna strana naše ličnosti) koja se često oslikava upravo u našim partnerima i ljudima koji nas okružuju. To su takozvana ogledala – ljudi koji nam ukazuju šta to je u nama što treba da osvestimo i na čemu treba da radimo.

Kako su naši podsvesni sadržaji dobro prikriveni i retko kad smo ih svesni, u emotivnim nabojima među partnerima veoma je čest sledeci scenario.

“Ako bi neko imao toliko smisla za humor da objektivno sluša razgovor, bio bi verovatno vansvake mere iznenađen ogromnom količinom opštih mesta, krivo upotrebljenih očiglednih istina, fraza iz novina i romana, otrcanih foskula svake vrste, sve do ordinarih psovki i potresnih nelogičnosti. To je razgovor koji se, bez obzira na njegove trenutne učesnike, milionostruko ponavlja na svim jezicima sveta i suštinski je uvek isti.

Ova naizgled čudna činjenica počiva na sledećoj okolnosti: kada se sretnu Animus i Anima, tada Animus izvuče mač svoje moći, a Anima bljuje otrov svoje obmane i zavodljivosti. Ishod ne mora uvek biti negativan, jer postoji isto tako velika verovatnoća da će se oboje jedno u drugo zaljubiti (poseban slučaj ljubavi na prvi pogled!). Jezik ljubavi je, pak, iznenađujuće jednoličan i koristi se opšte omiljenim formama, sa najvećim predavanjem i vernošću, čime oba partnera opet dospevaju u jednu banalnu, kolektivnu situaciju. Oni, međutimm, žive u iluziji da se odnose jedno prema drugom na najindividualniji način.”

AION, Karl Gustav Jung

Izvor: http://umetnikzivota.com/

Jelena Stegnjaić

Više o Jeleni možete videti na sledećem linku:
https://centarzalicnirazvoj.com/clan/jelena-stegnjaic/