Emocije ima svaka osoba. Dakle, emocije imaju svi ljudi, i to je jedna od osobina emocija.a.

Emocije imaju još jednu komponentu, fiziološku. Emocije se ispoljavaju kroz telesne senzacije, npr. zadubljeni ste u nešto i neko vas prepadne, trgnućete se, ili pustiti glas. Međutim, nemaju samo neke emocije fiziološke komponente.

Emocije i način razmišljanja su u uzročno-posledičnoj vezi, kao i emocije i vaš odnos sa drugim ljudima.

Prilično gruba, ali bitna podela jeste na zdrave i nezdrave emocije (panika, bes, krivica, nesigurnost).ost).

Zdrave Nezdrave
One ti pomažu One ti odmažu
Prijatne su Blokiraju, opsedaju, neprijatne su
Oslobađaju Zarobljavaju
Izazivaju umerene telesne senzacije Izazivaju intenzivne telesne simptome koji često dovode do fizičkih bolesti, ili do fizičkih bolesti sa smrtnim ishodom
Vezane su za racionalno razmišljanje Povezane su sa neracionalnim razmišljanjem koje neretko dovodi do ozbiljnih duhovnihi duševnih smetnji

Svaka potisnuta emocija stvara naboj. Naboj se odslikava na fiziološkom planu, u načinu razmišljanja i doživljaju.

Duboki P.E.A.T. je izuzetno delotvoran metod u otklanjanju toksičnih emocija i naboja. Proces počinje od emocionalnog problema, da bi se dalje otkrivali sve dublji nesvesni sadržaji i emocije, i da bi na kraju bio otkriven upravo onaj polaritet emocija koji je uzrok datog, određenog emocionalnog problema. Kada se putem DP4 metode integrišu polariteti, emocionalni problemi nestaju.

Izvor: umetnikzivota.com

Jelena Stegnjaić

Više o Jeleni možete videti na sledećem linku:
https://centarzalicnirazvoj.com/clan/jelena-stegnjaic/