Project Description

Tanja Taubner Gajić

Tanja Taubner Gajić
Tanja Taubner Gajić

Pokušaj da spojim reči, muziku i telo došao je iz mog dugogodišnjeg rada na sređivanju, pomoći pri oblikovanju, pisanju i lekturi tekstova za klijente koji se bave najrazličitijim profesijama.

Svakako je ovome doprineo i moj angažman u afirmisanim i kvalitetnim izdavačkim kućama poput Odeljenja za izdavačku delatnost Ekonomskog Fakulteta u Beogradu; Grafičkog ateljea „Dereta“; Izdavačkog preduzeća „Draganić“; „Everest media“; „Ammonite records“, Izdavačke kuće „Mandala“…i priličnog broja knjiga koje su autori publikovali kao samostalna izdanja.

Završivši Odsek za Opštu književnost sa teorijom književnosti“ na Filološkom fakultetu u Beogradu, sve više me je privlačio takozvani muzički sloj teksta. Ishod su bile dve knjige koje sam objavila: „Mrak nad krevetom“, Matica srpska, Novi Sad i „Svetlo u prozoru“, IP Joković, Beograd, neko vreme kasnije i blog.

Tako me je muzika teksta približila plesu, a sve zajedno jednom novom načinu rada na sebi.

Čime se bavim

 • Usluge pisanja tekstova
 • Usluge pisanja knjiga, monografija, priručnika, stručnih radova ili onih zabavnog i edukativnog sadržaja
 • Pomoć u oblikovanju Vaše knjige
 • Lekture tekstova
 • Podrška i pomoć pri izboru karijere ili preoblikovanju posla
 • Seminari vezani za kreativno pisanje i razvoj kreativne autentičnosti
 • Radionice samospoznaje kroz reči, govor, i telo
 • Usluge kreiranja promocija Vašeg posla kroz performanse
 • Konsultacije

Stručnost i kompetencije

 • Kontinuiran rad na sebi i svojim znanjima
 • Lekture, korekture i redakture knjiga naših eminentih izdavača
 • Dve objavljene knjige
 • Lični blog namenjen samo mojim pričama (hobi u Propratnom pismu) https://bibliotekaxv.wordpress.com/
 • Saradnja sa Beogradskom otvorenom školom i verifikovani sertifikati vezani za karijerno vođenje i pravilno biranje i usavršavanje.
 • Višegodišnje bavljenje plesom i plesnim meditacijama
 • Kreativna radionica Stream – tok, struja, bijuca https://www.facebook.com/streamtokstrujabujica/
 • Kreiranje i režiranje brojnih performansa i promocija