Suzana Hrabrić2019-02-12T13:23:37+00:00

Project Description

Suzana Hrabrić

Suzana Hrabrić
Suzana Hrabrić

Računovodstvom i finansijama bavim se preko 25 godina, na menadžerskim pozicijama i upravaljanja firmama. Poslednjih 5 godina sam preduzetnik, poslovni i finansijski konsultant. Unazad 2 godine angažovana sam i kao konsultant na projektima za razvoj SME koje finansira Evropska banka za razvoj (EBRD). Iz velikog iskustva u radu sa preduzetnicima i u malim preduzećima, shvatila sam koji su to momenti koji koče biznis u nastajanju i razvijanju, kao i gde je slaba karika izmedju menadžera i finansija koje su srce firme. Iz toga su nastale ove 2 radionice ili interaktivna predavanja, kao i saradnja sa habovima koji podržavaju in house programe za startup-ove.

Trenutno najposećenija radionica nosi naslov Biznis plan – uvod u Vaš poslovni poduhvat (ili Kako do novca uz biznis plan), koja je namenjena prvenstveno početnicima u biznisu, ali isto tako i onima koji žele da prošire postojeći biznis. Interaktivno predavanje daje odgovore na pitanja: da li da započnem biznis ili da odustanem? Da li je moja ideja profitabilna? Da li za moju ideju postoji tržište? Biznis plan je neophodan alat koji daje potrebne odgovore na sva ova pitanja pre nego se zakorači u ostvarivanje nove preduzetničke ideje ili tokom nastajanja želje da se proširi postojeći biznis.

Sledeće predavanje-radionica za kojim se ukazala potreba je koncipirana za menadžere i vlasnike biznisa, (preduzetnike, menadžere mikro i malih preduzeća, vlasnike biznisa) na temu Kako da razumem knjigovođu i da čitam finansijske izveštaje ili Finansije za menadžere, jer svaki vlasnik biznisa/menadžer mora da zna da upravlja svojim resursima na osnovu finansijskih pokazatelja. Tema radionice je savladati osnovnu terminologiju važnu za posao sa aspekta finansija, kako da čitate i razumete određene delove finansijskih izveštaja, kako da bolje kontrolišete troškove sa osvrtom na poresku politiku priznatih troškova, cash flow analiza, važnost kontrole zaliha, break point (tačka preloma), razlika izmedju profita i profitabilnosti, kako upravljati sredstvima, šta mogu da očekujem od knjigovođe, a šta je moj posao.