Project Description

Luka Pongračić

Luka Pongračić
Luka Pongračić

Ja sam Luka, magistar primarnoga obrazovanja i doktorand pedagogije, mladi učitelj razredne nastave. Uvijek sam željan napretka i pun ambicija za raznim edukacijama, konferencijama i svim događajima na kojima se može ponešto naučiti. Iz kratkoga, ali vrlo sadržajnoga i intenzivnoga iskustva u radu s djecom i učenicima mlađe školske dobi naučio sam jako puno te koristim svaku priliku kako bih teorijska znanja upotrijebio i iskušao u praksi, što skoro redovito prenosim u pismene radove. Također, posjedujem i mnoga međunarodna iskustva koja sam stekao na putovanjima, u sklopu Erasmus+ projekata te u komunikaciji s mnogim ljudima izvan Hrvatske; a najviše u ulozi edukatora i stručnoga suradnika Centra za lični razvoj i savjetovanje Kesejić iz Subotice u sklopu čijega djelovanja vodim različite (online) edukacije, webinare i osobna savjetovanja. Na online edukacijskoj interaktivnoj platformi Campster autor sam tečaja Usmjereno učenje kroz igru te edukator i moderator.

Uvijek otvoren u svim socijalnim interakcijama, svoja znanja često i rado dijelim s učenicima i roditeljima. Mogu ponuditi puno iz svih područja pedagogije, razvojne psihologije, posebnih pedagogija te pomoći s gotovo svim poremećajima i smetnjama u razvoju i ponašanju koji su uzrokovani ili biološki ili odgojno (socijalno) – bihevioristički, kulturološki; a također mogu biti aktivni i pasivni.

Druga strana života koja mi je pomogla u potpunoj izgradnji osobnosti je dugogodišnje suđenje košarke kojim se i dalje aktivno bavim. Stalna putovanja, komunikacija i nošenje s visokim razinama stresa postala su mi svakodnevnica, no i prednost; budući da sam uz to, ali i završena dva stupnja Govorničke škole dr. Ivo Škarić; razvio visoko samopouzdanje i socijalne vještine, ponajviše one komunikacijske i medijacijske.

Počevši s radom još tijekom studentskih dana predsjednik sam Udruge studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri te glavni urednik časopisa za odgojne i obrazovne znanosti Foo2rama u prvome i drugome broju. Rad sa studentima, 6 izvedenih projekata i 30-ak raznih edukacijskih radionica te mnoštvo pedagoških suradnji dodatno mi je pomoglo u ostvarivanju teorijskih znanja u praksi i stjecanju iskustva i kontakata na raznim područjima.

CV-Europass-20181219-Pongračić-HR

Moj edukativni program i aktivnosti:

 • Učenje kroz igru – uloga igre (u životu, odgoju i obrazovnom procesu), igra u nastavi, metode implementacije igre u nastavu i odgoj, utjecaj računalnih igara, edukacijske računalne igre
 • Alternativne pedagoške ideje i škole – pedagoške ideje nastale političkim pluralizmom, razlikuju se od formalnih javnih škola (Montessori, Waldorf, Summerhill, Jena-plan i dr.)
 • Suradničko učenje – faze učenja, rad u paru, poticanje i razvijanje
 • Učenje i poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom – tehnike, vrste pitanja, uloga nastavnika
 • Odgovorno i suvremeno roditeljstvoroditeljski stilovi, hinjena prihvatljivost, aktivno slušanje djece, sučeljavanje s djecom, promjena okoline, sukobi roditelj/djete
 • Prepoznavanje darovitosti/talentiranosti –  otkrivanje darovitosti, identifikacija darovitih učenika, identifikacija darovitosti u ranoj dobi, posljedice identifikacije darovitosti
 • Rad s darovitom djecom – uloga nastavnika, uloga roditelja, socijalna okolina, osobine darovitih, metode rada
 • Suvremene nastavne strategije i metode – timski rad, suradničko učenje, peer to peer metoda, problemska nastava, programirana nastava, heuristički pristup, konstruktivistički pristup, egzemplarna nastava, istraživačke metode, projektna nastava, mentorstvo
 • Poremećaji u ponašanju – etiologija poremećaja, pasivni poremećaji (plašljivost, povučenost, potištenost, lijenost, nemarnost, anksioznost, psihosomatske teškoće), aktivni poremećaji (agresivnost, impulzivnost, hiperaktivnost, nepažnja, neposlušnost, suprotstavljanje, nepokornost, negativističko ponašanje, destruktivnost, delinkvencija), prepoznavanje poremećaja, prevencija poremećaja, rad na smanjenju fenomenologije poremećaja
 • Poremećaji govorno glasovno-jezične komunikacije – poremećaji glasa, poremećaji govora, jezične teškoće, mucanje
 • Teškoće čitanja i pisanja, teškoće u senzoričkoj reaktivnosti – disleksija, disgrafija, diskalkulija, didaktičko – metodičke specifičnosti rada sa slijepom djecom
 • Rad s djecom usporenog kognitivnoga razvoja – granične intelektualne sposobnosti, subkategorije mentalne retardacije, didaktičko – metodički postupci kod: teškoća mišljenja, teškoća zapamćivanja i pamćenja, udovoljavanja općim uvjetima; motorički poremećaji
 • Autizam – etiologija, miješanje s drugim poremećajima, utvrđivanje autizma, rad s djecom autistima, prepoznavanje i zadovoljavanje potreba osoba s autizmom, inkluzija
 • Hiperaktivnost i ADHD – etiologija, fenomenologija, razlika, prepoznavanje, prilagodba

Luka Pongračić, mag. prim. educ.