Project Description

Branislava Pavlović

Branislava Pavlović
Branislava Pavlović

Zdravo. Ja sam Branislava Pavlović, klinički psiholog i psihoterapeut sa Nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju. U svom psihološkom savetovalištu u centru Beograda, pomažem klijentima da rešavaju i prevazilaze različite životne probleme i krize, kao što su anksioznost, depresivnost, bračne i porodične probleme, konflikte u interpersonalnim odnosima, roditeljstvo i razvojne krize, mobing i probleme na poslu. Radim individualnu, partnersku i porodičnu psihoterapiju, uključujući i rad sa decom, primenjujući sistemski pristup.

Diplomirala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radila sam kao psiholog-pripravnik u Zavodu za govornu patologiju i psihofiziološke poremećaje u Beogradu, i položila državni ispit iz kliničke psihologije u Ministarstvu zdravlja. Nakon toga sam petnaest godina radila kao klinički psiholog u Domu zdravlja Vračar u Beogradu, gde sam stekla veliko iskustvo u psihoterapijskom i psihodijagnostičkom radu. Na odeljenju Psihijatrije Doma zdravlja radila sam individualnu, partnersku, porodičnu i grupnu psihoterapiju sa mladima i odraslima. U razvojnom savetovalištu na odeljenju Pedijatrije Doma zdravlja radila sam savetodavni rad sa decom i roditeljima. U okviru Škole roditeljstva držala sam predavanja i radionice za trudinice.

Završila sam četvorogodišnju specijalizaciju iz Sistemske porodične psihoterapije, i stekla zvanje Sistemskog porodičnog terapeuta, sa Nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju. Sredinom 2016. godine osnovala sam svoje psihološko savetovalište, koje poseduje dozvolu za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Psihoterapijski rad je moj posao i moja ljubav. Sa vama, kao mojim klijentom trudim se da gradim topao odnos na osnovama međusobnog poverenja i empatije. Verujem da je svako od nas jedinstven i vredan, da je svaki odnos poseban, a svaka porodica ima svoju životnu priču.

U osnovi, moj rad nije fokusiran na dijagnozu, simptom ili problem sam po sebi, već na vas kao kompletnu osobu, na vaše porodične, socijalne i poslovne odnose a koji doprinose održavanju ili rešavanju problema.

Možete me kontaktirati putem e-maila ili Facebook stranice koji se nalaze u okviru mog portfolia ili na telefon 063 329 325.

branislavapavlovic.rs