U Subotici, na adresi Kireška 29a, počeo je sa radom Centar za lični razvoj i savetovanje Kesejić.

Centar  je udruženje građana koje se bavi ličnim razvojem, poslovnim veštinama, duhovnim radom, pružanjem konsultacija i podrške. Sve usluge Centra se pružaju pojedinačno, kao i kroz grupni – radioničarski rad u vidu prenošenja znanja, kroz razne edukativne sadržaje: radionice, treninge, obuke.

Edukatori i predavači su stručna lica iz cele zemlje i inostranstva. Naši članovi mogu biti svi građani koji žele da unaprede kvalitet svog života kroz navedene aktivnosti i programe.

U toku je program koji obuhvata predavanja iz oblasti ličnog ravoja, poslovnih veština i duhovnog rada kroz holistički pristup.

Detaljnije o našem programu i aktivnostima smo raspoloženi da razgovaramo sa svakim od Vas lično.