Svaki čovek želi da se ostvari i bude ispunjen. To je bazična potreba svakog ljudskog bića. Svaka osoba na ovoj planeti za nečim žudi, nešto treba i ka nečem upire pogled. Svako želi da se oseća lepo i da mu jeste dobro. To je moguće postići jedino kroz buđenje spiritualnog bića. Neki ga zovu„Originalno ja“, neki „Više ja“, neki naprosto – duša. U spiritualnom biću, u vašoj duši su harmonija, zdravlje, spokoj, kreativnost, mir, sila…, tačnije – spiritualno biće je po sebi sve to. Spiritualno biće ima znanje i ono zna šta želi.

Međutim, to spiritualno biće je sputano. Sputano je krajnostima u vama koje se burno smenjuju, te ono ne uspeva da radi u korist vas, već polariteti ratuju protiv vas. Te krajnosti su dve strane istog, dualizmi, polovi i među njima nema balansa, nema ravnoteže. Oni naizmenično pulsiraju i neprestano se smenjuju. Nekad dominira jedan, nekad njegov suprotni par: hrabrost – strah; sreća – tuga; plus – minus. Ne postoji mogućnost da se zastane i u miru pogleda cela slika jer uvek jedan od polova, iliti jedna krajnost, preuzme vlast. Usukobu polariteta, vaše spiritualno biće ne može da deluje, a vaše spiritualno biće jeste zapravo autentični vi. Celokupnu realnost moguće je sagledati tek kada se polariteti integrišu, odnosno kada se spoje, odnosno kada nestanu, a to se sprovodi praksom Dubokog P.E.A.T-a.

Vaša suština, vaše pravo ja, ono što čini vašu autentičnost jeste u praznini do koje se dolazi kroz integraciju svih polariteta u vama.

Međutim, vi nosite i vaš lični bazični, autentični polaritet sa kojim ste došli na ovaj svet. To se zove Lični kod, svaka osoba ga ima, i on određuje i kreira mimo vaše svesne volje, vaša ponašanja, postupke, doživljaje i sam vaš život. U radu sa P.E.A.T. trenerom, odmah na početku otkrivate svoj Lični kod i tada kreće vaš spiritualni razvoj. Tada vaše spiritualno biće počinje da se oslobađa, a sa integrisanjem sledećeg, pa sledećeg para polariteta ono izranja na površinu ili, drugačije rečeno, ulazi u prazninu.

P.E.A.T. metodom se korenito i za kratko vreme otklanjaju strahovi, fobije, anksiozna stanja, nesanica, razni oblici zavisnosti, depresija… U praksi se to uvek čini kroz integraciju polariteta vezanih za određenu stvar, događaj ili stanje na kome trener radi sa klijentom.

Sa otklanjanjem svakog naboja, svakog sledećeg para polariteta koji izroni iz prethodnog, već integrisanog, vi ronite sve dublje ka vašoj suštini, ka duši koja jedina ume da vodi ka životu kakav i sama žudi da se desi.

Jelena Stegnjaić

Više o Jeleni možete videti na sledećem linku:
https://centarzalicnirazvoj.com/clan/jelena-stegnjaic/