Određene aktivnosti Centra su rezervisane samo za članove udruženja, dok je većina aktivnosti otvorena za sve zainteresovane, bilo da su fizička ili pravna lica. Naravno, članovi udruženja ostvaruju posebne pogodnosti pri učešću u aktivnostima Centra.