Svako lice koje želi da organizuje aktivnosti Centra u svojoj sredini, a pri tome je na dobrom glasu u svom poslovnom ili privatnom okruženju, ima mogućnost da organizuje aktivnosti Centra. Neophodno je da se slaže sa statutom i ciljevima Centra, kao i da organizacione aktivnosti obavlja isključivo uz prethodni dogovor sa rukovodstvom Centra.