Većina edukativnih programa Centra je otvorena za sve zainteresovane bez ograničenja, uz napomenu da članovi udruženja imaju posebne pogodnosti pri pohađanju edukativnih programa.