Udruženje Centar za lični razvoj i savetovanje Kesejić se bavi isključivo neformalnom edukacijom, kroz koju daje praktična i odmah primenjiva znanja. Iako se dobijaju serifikati o pohađanju edukativnih programa, Centar ne izdaje zvanične diplome. Takođe, postoje i pojedini zvanično sertifikovani edukativni programi.