Da, aktivnosti su predviđene najviše u susednim republikama, ali su moguće i u drugim državama.